5 september 2011

Svar från UNICEF

Hej Ingrid,
Tack så mycket för ditt meddelande. Du kommer med kloka påpekanden som vi verkligen tar till oss av. Vi har fått en liknande kommentar från en kvinna aktiv som amningsrådgivare och vi kommer att vara tydligare framöver.

När det gäller UNICEF och amning, har vi som du nog vet en mycket tydlig policy att förespråka amning och alla dess positiva aspekter. Policyn lyder så här:
UNICEF advocates for initiation of breastfeeding within the first hour of birth, exclusive breastfeeding for the first six months and continued breastfeeding for two years or more, together with nutritionally adequate, safe, age appropriate and responsive complementary feeding starting in the sixth month, to provide infants with critical nutrients and protection against deadly diseases.

UNICEF har också på det internationella planet kritiserat Nestlé och andra producenter av bröstmjölksersättning för att de försöker få föräldrar att använda detta istället för att amma.

I med fall med akut undernäring där amning inte räcker, eller av någon anledning inte har tillämpats, använder man näringstillskott, s.k. therapeutic foods. Detta beskrivs så här:
UNICEF supports the widespread adoption of the community-based approach to management of severe acute malnutrition. This approach involves timely detection of severe acute malnutrition in the community and provision of treatment for those without medical complications with ready to use therapeutic foods (RUTF) at home. If properly combined with facility based care for those with complications and implemented on a large scale, this approach could prevent the deaths of hundreds of thousands of children.

Det är lätt att ta en policy för så självklar, att man inte ser när man ger ett annat budskap utåt. I detta fall borde vi ha insett att de som inte känner till UNICEFs inställning till amning kan få en felaktig bild av den. Och det är så klart väldigt olyckligt och något vi verkligen ska tänka på framöver.

Gällande Peter och barnet i filmen, var inte amning ett alternativ, men det kunde vi varit tydligare med. Gällande det att det är han som håller i barnet har du också en viktig poäng. I ett sådant här inslag vill man spela på människors känslor, och det är ju starkt att hålla ett litet barn i famnen. Att bedriva insamling för arbete för barn innebär ett ständigt övervägande om hur detta ska framställas med många olika aspekter att förhålla sig till. I detta fall har vi förståelse för att det kan uppfattas som olämpligt. Jag kommer att förmedla detta till mina kollegor som ansvarar för dessa inslag och att det är en aspekt som vi bör tänka på i kommande arbete.

Tack igen för att du lyfter dessa frågor. Återkom gärna till mig om du har fler frågor eller synpunkter.

Med vänliga hälsningar Eva


Eva Dalekant
Programhandläggare internationell utveckling
Programme Officer International Development Cooperation
UNICEF Sverige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar